Generic placeholder image

13,982

Generic placeholder image

137

Generic placeholder image

137


500x500

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC

Tính bền vững của công tác bảo tồn đa dạng sinh học của một khu bảo tồn được đảm bảo chỉ khi nào người dân địa phương thực sự tham gia vào các hoạt động bảo tồn và ngược lại các hoạt động bảo tồn thực sự mang lại các lợi ích kinh tế cho cộng đồng xung quanh.